ISSN 2232-9080

 
 

Amira Galić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, izv. prof., dr. sc., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Radovi ovog autora:

Korica od PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

Korica od ANALIZA STANJA DISKONTINUITETA U PRISTUPNOM TUNELU HE RAMA

ANALIZA STANJA DISKONTINUITETA U PRISTUPNOM TUNELU HE RAMA

Korica od ULOGA LITOLOGIJE, TEKTONIKE I VODE U POSTANKU KRŠA

ULOGA LITOLOGIJE, TEKTONIKE I VODE U POSTANKU KRŠA

Autor(i): Amira Galić
Korica od CRKVA U BLAGAJU

CRKVA U BLAGAJU

Korica od SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

Korica od HIDROGEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE DUVANJSKOG POLJA – PROMATRANO U KONTEKSTU POPLAVNOG VALA IZ SIJEČNJA 2010 GODINE

HIDROGEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE DUVANJSKOG POLJA – PROMATRANO U KONTEKSTU POPLAVNOG VALA IZ SIJEČNJA 2010 GODINE

Korica od HIDROGEOLOŠKI UVJETI PODRUČJA VODENIH AKUMULACIJA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI

HIDROGEOLOŠKI UVJETI PODRUČJA VODENIH AKUMULACIJA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI

Autor(i): Amira Galić
Korica od ZASJECI U OKRŠENIM STIJENAMA NA PRIMJERU DVA PLATOA VE PODVELEŽJE

ZASJECI U OKRŠENIM STIJENAMA NA PRIMJERU DVA PLATOA VE PODVELEŽJE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres