Pretraži

Svi radovi: 190

Korica od PROJEKTIRANJE I ANALIZA MOSTA PELJEŠAC

PROJEKTIRANJE I ANALIZA MOSTA PELJEŠAC

Korica od PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

Korica od PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

Korica od PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

Korica od PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

Korica od PROVJERA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JAKOVA U MEĐUGORJU

PROVJERA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JAKOVA U MEĐUGORJU

Korica od PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

Korica od RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

Korica od REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ČELEBIĆI–ČAPLJINA (DRŽAVNA GRANICA)

REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ČELEBIĆI–ČAPLJINA (DRŽAVNA GRANICA)

Autor(i): Katja Raič
Korica od REZULTATI GEODETSKIH OSMATRANJA KARAKTERISTIČNE ZONE SLIJEGANJA NA SOLNOM LEŽIŠTU U TUZLI ANALIZIRANIH KROZ 3D MODELE U POSTEKSPLOATACIJSKOM RAZDOBLJU

REZULTATI GEODETSKIH OSMATRANJA KARAKTERISTIČNE ZONE SLIJEGANJA NA SOLNOM LEŽIŠTU U TUZLI ANALIZIRANIH KROZ 3D MODELE U POSTEKSPLOATACIJSKOM RAZDOBLJU

Korica od RJEŠAVANJE PROBLEMA SVOJSTVENE ZADAĆE KOD VEZANIH POLJA

RJEŠAVANJE PROBLEMA SVOJSTVENE ZADAĆE KOD VEZANIH POLJA

Autor(i): Ante Džolan
Korica od SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

Korica od SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

SANACIJA KOSINE DRENAŽNIM ROVOVIMA I POTPORNIM ZIDOM

Korica od SANACIJA TEMELJNE KONSTRUKCIJE SAMOSTANSKE CRKVE U KRALJEVOJ SUTJESCI

SANACIJA TEMELJNE KONSTRUKCIJE SAMOSTANSKE CRKVE U KRALJEVOJ SUTJESCI

Korica od SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

Korica od SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

Korica od SLOVENIAN EXPERIENCES WITH

SLOVENIAN EXPERIENCES WITH "TURBO - ROUNDABOUTS"

Korica od SPECIFIČNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI PROBLEMI IZGRADNJE BRANA U KRŠKIM TERENIMA

SPECIFIČNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI PROBLEMI IZGRADNJE BRANA U KRŠKIM TERENIMA

Korica od SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

Autor(i): Jaroslav Vego
Korica od SREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA STEĆAKA KARASOVICE

SREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA STEĆAKA KARASOVICE