ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Kroz stranice ovog teksta prikazana je nova tehnologija građenja mostova s postupnim potiskivanjem. Ovaj vid izgradnje koristi se poglavito kod velikih raspona do čak 50 m, kao i dušine do 3000 m. Primjenjuje se stalna proizvodnja u mjestu gdje se nakon prednaprezanja segmenta izvrši potiskivanje hidrauličkim prešama cijele konstrukcije u novi položaj, a time se oslobađa oplata za izradu novog segmenta.

Ključne riječi: most, postepeno potiskivanje, proizvodnja u mjestu, hidraulička preša


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj