ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazan postupak definiranja Geomorfološkog trenutnog jediničnog hidrograma, koji predstavlja dobru osnovu za određivanje maksimalnih protoka/poplavnih voda na neizučenim, vodoprivredno potencijalnim lokalitetima. Tradicionalno, poplavne vode na takvim lokalitetima/slivnim površinama određuju se metodama regionalizacije, tj. transfera informacija s izučenih slivnih površina/lokaliteta na neizučene slivne površine. Taj pristup temeljen je na multiregresijskoj analizi parametara kojim se definiraju jedinični hidrogram i značajke slivne površine. Koncept geomorfološkog trenutnog jediničnog hidrograma (GTJH), kao identifikacije transformacijske funkcije, odnosno jediničnog hidrograma u ovisnosti o topologiji riječne mreže i karakteristika vodnih tokova u njoj, nudi se kao jedna od mogućih alternativa. Određivanje GTJH ovisi o nizu pretpostavki od kojih su najvažnije ocjene tzv. "karakterističnih brzina". Primjena GTJH prikazana je na tri vodotoka iz sliva rijeke Bosne. Dobiveni preliminarni rezultati preporučuju metodu GTJH za daljnje istraživanje na vodnim tokovima u Bosni i Hercegovini i poređenje rezultata te metode i drugih raspoloživih metoda.

Ključne riječi: poplavne vode, modeliranje procesa oborine-otjecanje, jedinični hidrogram, geomorfologija, geomorfološki trenutni jedinični hidrogram


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj