Sažetak: Rad daje osvrt na ležište ugljena koje se nalazi na području sela Gradnići u općini Čitluk (Bosna i Hercegovina). Iskopom ugljena se može formirati akumulacija vode značajne količine koja bi se koristila za navodnjavanje, jer su hidrogeološke karakteristike neogenskih naslaga povoljne. Radom dajemo prijedlog rješenja eksploatacije ugljena kojom bi se mogla osigurati sredstva za izgradnju akumulacije na spomenutom području. Predstavljeno je današnje stanje, dani su podatci koje treba uzeti u obzir prilikom projektiranja i izgradnje akumulacije na tom području.

Ključne riječi: ležište ugljena, akumulacija, poljoprivredno zemljište, vinogradi


PDF Cijeli rad (HR)