ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad daje osvrt na Park prirode Hutovo blato i rijeku Krupu (Bosna i Hercegovina), s naglaskom na prirodnim resursima područja. Rijeka Krupa ima reverzibilan tok i na taj način uzrokuje plavljenje okolnog područja, što ima negativan utjecaj na biljni i životinjski svijet. Rad daje prijedlog rješenja regulacije toka rijeke Krupe, uzimajući u obzir zaštićeno područje. Predstavljeno je današnje stanje, dani su podatci koje treba uzeti u obzir prilikom projektiranja i izgradnje fleksibilne brane u zaštićenom području.

Ključne riječi: rijeka Krupa, Hutovo blato, Park prirode, fleksibilna brana


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj