ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu prikazani su rezultati terenskih opažanja promjene geometrije zasjeka u mekoj stijeni uslijed kombiniranog utjecaja rastrošbe i erozije. Terenska opažanja vršena su na pilot lokaciji Žnjan od izrade zasjeka (2002.) te su dovršena trogodišnjim opažanjem terestičkim laserskim skeniranjem. Na temelju terenskih opažanja, na navedenoj i nizu drugih lokacija sa šireg područja Splita, izvršena je provjera uporabivosti prikazanih matematičkih modela kao osnova za buduće prognoze promjene geometrije zasjeka u ovom tipu stijena.

Ključne riječi: rastrošba, trajnost, lapor, meka stijena, zasjek, TLS, modeliranje


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj