ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Hvatljivost kolnih površina važna je karakteristika prometnica i značajno utječe na sigurnost prometa uz ostale projektne elemente koji prometnicu čine sigurnom i udobnom za vožnju. Problem nedovoljnog koeficijenta trenja odnosno otpora klizanju na prometnoj površini nerijetko je uzrok prometnih nesreća, najčešće u kombinaciji sa lošim uvjetima vožnje i nepravovremenom reakcijom vozača. U radu je dan pregled preliminarnih istraživanja svojstava hvatljivosti uređajima Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta u Rijeci. Istraživanja provedena u siječnju i lipnju 2015. godine daju uvid u mogućnosti usporedbe rezultata dobivenih ispitivanjem različitim uređajima i potencijal za uspostavu korelacije između istih. Identifikacija segmenata prometnica na kojima je hvatljivost između prometne površine i pneumatika vozila smanjena neophodan je korak u procesu istraživanja uzroka smanjenja hvatljivosti. Osim toga, sustavno praćenje drugih utjecajnih čimbenika, posebice klimatskih utjecajnih faktora i svojstava ugrađene asfaltne mješavine, mogu doprinijeti razvoju modela za predikciju svojstava hvatljivosti koničke površine u lokalnim uvjetima.

Ključne riječi: hvatljivost, kolnička površina, preliminarna istraživanja, usporedba rezultata


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj