Sažetak: Podatci o istraživanju krša sežu u daleku prošlost a istraživači koji su se bavili ovim fenomenom su vrlo različitih profila: geolozi, geografi, speleolozi, hidrolozi itd. Krš je i danas, zbog svoje raznolikosti, promjenljivosti, bogatstva podzemnim vodama i prirodnim ljepotama, neiscrpna tema. U ovom radu je napravljen kratak osvrt na temeljne uvjete stvaranja krša: litologiju, tektoniku i vodu, s primjerima krša Hercegovine.

Ključne riječi: krš, litologija, tektonika i voda