ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Podatci o istraživanju krša sežu u daleku prošlost a istraživači koji su se bavili ovim fenomenom su vrlo različitih profila: geolozi, geografi, speleolozi, hidrolozi itd. Krš je i danas, zbog svoje raznolikosti, promjenljivosti, bogatstva podzemnim vodama i prirodnim ljepotama, neiscrpna tema. U ovom radu je napravljen kratak osvrt na temeljne uvjete stvaranja krša: litologiju, tektoniku i vodu, s primjerima krša Hercegovine.

Ključne riječi: krš, litologija, tektonika i voda


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj