ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Znanstveno istraživanje sakralne graditeljske baštine Zahumlja i njezino razmatranje u povijesnom kontekstu razvoja arhitekture starohrvatskog razdoblja izazov je koji još nije dosegnuo svoj konac. U radu je iznijet osvrt na spomenički kapacitet crkve sv. Petra u Zavali kao motiva za pristup takvome istraživanju.

Ključne riječi: arhitektura starohrvatskog razdoblja, Zahumlje, Zavala, crkva sv. Petra


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj