ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Opisuje metodu dubokog injektiranja ekspanzijskim poliuretanskim smolama u zone oslabljenog tla ispod upornjaka ili stupa do nekoliko metara ispod dna temeljne stope, u nekoliko nivoa i faza, te plitko injektiranje u nasip ispod ulegnutog kolnika neposredno ispred upornjaka. Injektiranje se izvodi smolom URETEK Geoplus čija je kemijska reakcija kontrolirana i brza ( 6-10 sekundi ) a razvija tlakove ekspanzije i do 10 MPa. Metoda je brza i efikasna, garantirane kvalitete a postizanje potrebne čvrstoće traje od nekoliko minuta do 24 sata od injektiranja.

Ključne riječi: poliuretanska ekspanzijska smola, injektiranje, poboljšanje karakteristika temeljnog tla


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj