Sažetak: Povećavanje udjela korištenja bicikla kao jednog od vida prometa ovisi o infrastrukturi koja omogućuje pravilno i sigurno vođenje biciklista u urbanim sredinama. Biciklistička infrastruktura u urbanim sredinama poput biciklističke trake koje su vizualno označene drugom bojom, zaštićene biciklističke staze fizičkom preprekom ili mješovito samo su neki od načina vođenja biciklista u urbanim sredinama.
U članku su prikazani tipovi biciklističke infrastrukture, zahtjevi za projektiranje biciklističke infrastrukture, projektno-tehnički elementi biciklističke infrastrukture i detalji izgradnje biciklističke infrastrukture.

Ključne riječi: biciklističke površine, prometna sigurnost, biciklisti


PDF Cijeli rad (HR)