ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu je ukratko prikazano projektno rješenje pješačko-biciklističkog mosta, na promatranoj poddionici 1, duž trase ceste Bulevar. Ova specifična lokacija je odabrana zbog nemogućnosti prolaza pješaka jednim dijelom dionice te zbog bolje povezanosti centra Mostara s industrijskom zonom. Kao inspiracija za ovaj projekt poslužio je pješačko-biciklistički most u gradu Pescari u Italiji (,,Ponte del Mare''). Pri izradi projekta bilo je potrebno obratiti pozornost na početne parametre mosta (određivanje položaja mosta, trase mosta, vrste mosta, rasponskog sklopa) te djelovanja na mostu (opterećenja te način djelovanja opterećenja). Izvorno rješenje bilo je projektiranje ovješenog mosta s pilonom i zategama, gdje se kolovozne trake razdvajaju duž cijelog mosta. Zbog odabira simetričnog rasporeda zatega oko pilona, dio trase ostaje neiskorišten. S obzirom da je neiskorišteni dio u pravcu, odabrano je idealno rješenje: kombinacija ravninskog i ovješenog mosta. Proračun i dimenzioniranje su, radi specifičnosti pojedinog dijela mosta, napravljeni zasebno.

Ključne riječi: diplomski rad, metalni pješački most, ovješeni most sa zategama


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj