ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Dragan Milašinović

Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj