ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad je pregledna retrospektiva nedavno izdane knjige: UVOD U OKOLIŠNO - ODRŽIVI RAZVOJ, od istih autora, te predstavlja ujedno i kratak izvod dijela jednog poglavlja ove knjige koji govori o okolišnom inženjerstvu u kontekstu održivog razvoja. Knjiga ima namjeru ukazati na neke javno dostupne podatke i otvoriti raspravu o budućnosti planeta Zemlje kod svakoga pojedinca (čitatelja) jer se ta pitanja i tiču svih. Uz to, namjera je ukazati na neke sada uočene probleme i pokušati dati smjernice za rješavanje problema okolišne održivosti, pokušati razbiti neke stereotipe i, na koncu, dati neki uvod u cijeli široki spektar tema koje otvara sintagma okolišno-održivi razvoj u bilo kojem društvu na globalnoj i lokalnoj razini.

Ključne riječi: Ekologija, okolišno inženjerstvo, održivi razvoj, upravljanje okolišem


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj