Sažetak: U radu je prikazana provjera nosivosti konstrukcije Crkve sv. Jakova u Međugorju.
Pri tomu, napravljena je provjera o tomu koliku sigurnost ima konstrukcija Crkve koja je projektirana 1967. godine prema važećim normama, u odnosnu prema sadašnjim propisima tj. Eurokodovima: EN1, EN2, EN7 i EN8. Kvaliteta tla je sa dopuštenom nosivošću od 200 kN/m2.

Ključne riječi: Crkva sv. Jakova u Međugorju, provjera konstrukcije prema Eurokodovima


PDF Cijeli rad (HR)