ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu obrađena je analiza opterećenja na specifičnu konstrukciju hale postavljene u smijeru sjever-jug. Odabran je konkretan lokalitet, naznačen dalje u radu, kako bi se mogli usvojiti konkretni parametri potrebni za sam proračun. Analiza opterećenja urađena je u skladu s Europskim normama. Budući da kod nas još nisu usvojeni nacionalni dodatci te je Eurocode neprimjenjiv, usvojili su se ekvivalentni podaci iz područja Hrvatske.

Ključne riječi: Analiza opterećenja, Eurocode, vjetar, snijeg


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj