ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Irena Rozić

Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, mag. znanosti o okolišu, asistent


Radovi ovog autora:

 ENERGETSKI, OKOLIŠNI I SOCIJALNI ASPEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ENERGETSKI, OKOLIŠNI I SOCIJALNI ASPEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj