ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Dragan Ilić

Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet, Univerzitet u Tuzli, student


Radovi ovog autora:

 INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA

INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj