ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad istražuje stručnu, ali i društvenu djelatnost arhitekata, graditelja i mjernika (arhitekata, inženjera, geometara i urbanista) u razdoblju od 1860.-1918. godine na prostorima Bosne i Hercegovine. Pored istraživanja i prezentiranja većine aktera detaljna pozornost je usmjerena na arhitektu Josipa pl. Vancaša. Kroz njegovu stručnu i društvenu djelatnost prezentirane su sve stilske arhitektonske mjene na razmeđu dva stoljeća. On je radio skoro u svim slogovima historicističke arhitekture i bio jedan od nosilaca secesije, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire. Na kraju svoj opus završava projektirajući u „bosanskom slogu“ kao izrazu traženja lokalnog izričaja u tradiranom.

Ključne riječi: arhitekti, graditelji, mjernici, Bosna i Hercegovina, Hrvati


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj