Sažetak: Na temelju laboratorijskih mjerenja granulometrijskog sastava tla s lokacije izračunati su koeficijenti propusnosti za dvije metode: metodu mokrog i suhog prosijavanja te metodu četvrtanja. Napravljena je usporedba rezultata dobivenih koeficijenata propusnosti ove dvije metode.

Ključne riječi: koeficijent propusnosti, granulometrijski sastav tla, numerička metoda


PDF Cijeli rad (HR)