ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Martinović

Udruga za zaštitu fortifikacija „Werk“, dipl. iur.


Radovi ovog autora:

 AUSTROUGARSKE UTVRDE U HERCEGOVINI S POSEBNIM OSVRTOM NA STOLAC

AUSTROUGARSKE UTVRDE U HERCEGOVINI S POSEBNIM OSVRTOM NA STOLAC

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj