ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: Cilj rada je iznijeti opravdanost izvedbe alternativnih kružnih raskrižja u gradu Mostaru u svrhu urbane održivosti, a prema zadovoljavajućim kriterijima. Naime, u urbanim sredinama, zbog ograničenosti raspoloživog prostora, često je nužno istraživati mogućnost primjene nestandardnih rješenja, koja mogu zadovoljiti sve neophodne kriterije. Predstavljena su alternativna rješenja kružnih raskrižja pri rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka u gradu Mostaru.

Ključne riječi: alternativni tipovi, kružna raskrižja, urbana održivost, kriteriji izvedbe

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres