Dušan Marušić

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj