ISSN 2232-9080

 
 

Mladen Vukomanović

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, izv. prof. dr. sc. 


Radovi ovog autora:

Korica od ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres