ISSN 2232-9080

 
 

Diana Car-Pušić

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, prof. dr. sc.


Radovi ovog autora:

Korica od ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres