ISSN 2232-9080

 
 

Marino Babić

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, student, mag. ing. aedif.


Radovi ovog autora:

Korica od PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres