Naida Ademović

Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, izv. prof. dr. sc., dip. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

 MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj