ISSN 2232-9080

 
 

Tea Duplančić Leder

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučiliše u Splitu, redoviti profesor


Radovi ovog autora:

Korica od ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres