ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Damir Mrđen

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj