ISSN 2232-9080

 
 

Sažetak: Oštećenja armirano betonskih zidova, uočena nakon potresa u Chileu (2010) i Novom Zelandu (2011), pokazuju da zidovi nisu postigli očekivano duktilno ponašanje, te mogu otkazati zbog lokalne i globalne nestabilnosti. Stoga se danas, u tom pravcu, vrše opsežna eksperimentalna i numerička istraživanja kako bi se definirao mehanizam otkazivanja armirano betonskih zidova, posebice u odnosu na njihovo moguće izvijanje. U ovom radu je opisan jedan postojeći mehanizam bočnog izvijanja zidova.Kako na bočno izvijanje armirano betonskih zidova utječe veliki broj parametara, nužno je nastaviti s istraživanjima ovog složenog fenomena.

Ključne riječi: armirano betonski zidovi, duktilnost, bočno izvijanje

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres