ISSN 2232-9080

 
 

Valentina Ivanković Mihalj

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 TORZIJSKI ODZIV SIMETRIČNIH KONSTRUKCIJA

TORZIJSKI ODZIV SIMETRIČNIH KONSTRUKCIJA

 KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres