Ljupko Perić

Institut für Baustatik und Konstruktionen
Eidgenoschische Technische Hochschule Zürich
(c.o. MWV Bauingenieure AG,CH-5400 Baden)


Radovi ovog autora:

 NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

Autor(i): Ljupko Perić
 KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj