Sažetak: U radu je izvršena osnovna statistička analiza, te analiza trenda za protoke zabilježene na vodomjernoj postaji Tisne Stine 1 na rijeci Cetini. Analiza je provedena metodama linearne i nelinearne regresije, Mann-Kendall testom te primjenom tzv. RAPS metode.

Ključne riječi: Cetina, sliv, krš, vodomjerna postaja Tisne Stine 1, protoci, regresijska analiza, Mann-Kendall test, RAPS, trend