Sažetak: Stari most u Mostaru je obnovljen sredinom 2004. godine. Prve naprsline su opažene 2007. godine. Proces nastajanja naprslina traje od tada neprekidno. U radu je predstavljen proces nastanka naprslina i komentirano je vertikalno pomicanje mjernih točaka na mostu od izgradnje novog mosta. Izvršena ja analiza ovih pojava i obrađeni su neki mogući uzroci njihovom nastanku.

Ključne riječi: Stari most u Mostaru, naprsline, vertikalna pomicanja kamenog luka, uzroci pucanja kamenog luka mosta


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)