e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Prethodno priopćenje

Sažetak: Cilj je istraživanja ustanoviti kritične čimbenike uspjeha participacije privatnoga sektora u vodoopskrbi zemalja s niskim i srednjim dohotkom. Mogućnosti iznalaženja kritičnih čimbenika prikazani su kroz studiju slučaja participacije privatnoga sektora u vodoopskrbi Manile, općenito najvećega projekta participacije privatnoga sektora u oblasti vodoopskrbe. Na ovaj način pokazuje se da su od presudnoga značaja kvaliteta resursa vodovoda, snaga konzorcija, privrženost partnera, javna podrška i političko okruženje.

Ključne riječi: participacija privatnoga sektora, vodoopskrba, slabosti tržišta, slabosti države, prirodni monopol,koncesija, Manila


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)