Sažetak: U radu je prikazan najznačajniji dio idejnog projekta stadiona „ANG“- Arena Nikola Gazdić, za rekreativno-sportsku i poslovnu namjenu. Stadion je smješten između ulica Put Brodarice i Hrvatske mornarice u Splitu na lokaciji postojećeg stadiona „Park Mladeži“. Osnovni konstruktivni sustav građevine su dva betonska prstena s tribinama, vanjskim i unutarnjim betonskim stupovima, te pristupnim stubištem. Krovna konstrukcija je prostorna čelična rešetka, izrađena od primarne i sekundarne rešetke. Stadion je predviđen kao polumontažna armiranobetonska konstrukcija s pojedinim elementima koji se izvode monolitno.

Ključne riječi: stadion, idejni projekt, monolitna i polumontažna izvedba


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)