e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Znanstveni rad

Sažetak: U radu se daje kratak osvrt na različite mogućnosti primjene standardnih inženjerskih metoda proračuna. Na primjeru Crossove iterativne metode htjelo se prikazati kako se razvijena metoda uravnoteženja može koristiti u različitim područjima. U ovom radu ona se u području teorije konstrukcija dotiče postupka proračuna statički neodređenih konstrukcija kroz uravnoteženje momenata u čvorovima, a u području hidraulike sustava pod tlakom bavi se problemima analize tečenja u cijevnim mrežama.

Ključne riječi: metode proračuna, uravnoteženje, Crossova metoda, hidraulika sustava pod tlakom, cijevne mreže


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)