e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Građevinskom jamom se smatra prostor unutar kojeg se izvodi temeljenje. Taj prostor mora zadovoljiti uvjete, kao što su sigurnost za rad i dostupnost mašinama i radnicima. Projekt građevinske jame ovisi o vrsti građevine, osobinama terena i prisustvu vode u tlu. U slučajevima kada postoje veliki rizici i mnogo nepovoljnih uvjeta, izvodi se zaštitna konstrukcija koja ima zadatak da osigura stabilnost zidova građevinske jame, te da spriječi deformacije ili eventualno urušavanje. Rješenje zaštitne konstrukcije najčešće ovisi o sastavu tla, karakteristikama tla, dubini iskopa, nivou podzemne vode ili geometriji. U ovom radu se prikazuje primjer projekta zaštite građevinske jame u kojoj će se vršiti temeljenje i izgradnja stambeno-poslovnog objekta. Definiran je geotehnički model tla sa 3 geotehničke sredine, model i proračun temeljne jame koji su kontrolirani u softverima za geotehničke svrhe.

Ključne riječi: građevinska jama, temeljenje, zaštitna konstrukcija


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)