ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U ovom radu analiziran je problem vremenski ovisnih deformacija betona, odnosno puzanja i skupljanja, polazeći od fenomenologije problema i njegovog učinka na konstrukcije od armiranog i prednapetog betona. Prikazan je novi numerički model za analizu deformacija puzanja betona u ravnini, utemeljen na korekciji njegovog modula elastičnosti u glavnim pravcima, za trenutno stanje glavnih naprezanja. Korekcija modula elastičnosti ovisi o trenutnom koeficijentu puzanja i trenutnom modulu elastičnosti dobivenom iz jednoosnog radnog dijagrama betona u tlaku. Ovakav pristup dovodi do lokalne ortotropije betona, što se onda reflektira na njegovu matricu krutosti. Na temelju izračenog računalnog programa izvršena je analiza valjanosti i učinkovitosti razvijenog modela na odgovarajućim primjerima laboratorijski i numerički ispitivanih armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija, te na jednom primjeru realne konstrukcije mosta, gdje su eksperimentalno mjereni pomaci tjemena luka tijekom vremena.

Ključne riječi: puzanje, skupljanje, armirani beton, prednapeti beton, ortotropija, numerički postupak


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj