ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Pruge za velike brzine trebaju pružati visoke sigurnosne standarde. Tip kolosijeka na čvrstoj podlozi, odnosno kolosijeka bez zastora, gdje je zastor zamijenjen novim stabilnijim materijalom (betonom ili asfaltom), pruža veću sigurnost pri velikim brzinama u odnosu na klasične zastorne konstrukcije. U radu su iznesene prednosti i mane ovog tipa kolosijeka, kao i razvoj tipa kolosijeka na čvrstoj podlozi, opis konstrukcije i pregled različitih tipova koji se koriste u svijetu.

Ključne riječi: pruge za velike brzine, čvrsta podloga, kolosijeci bez zastora, beton ili asfalt


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj