Sažetak: U radu je sažeto opisan 3D numerički model seizmičkog odgovora podvodnih konstrukcija, koji simulira interakciju konstrukcije i vode u seizmičkim uvjetima. Modelirani su najvažniji nelinearni efekti sustava voda konstrukcija. Za ilustraciju primjene modela, analizirano je seizmičko ponašanje podvodnog spremnika za naftu tipa "Khazzan".

Ključne riječi: numerički model, dinamička interakcija fluid-konstrukcija, podvodne konstrukcije


PDF Cijeli rad (HR)