ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U radu je prikazana izrada idejnog rješenja spoja dviju cesta, magistralne i brze ceste, čvorištem izvan razine uz uvjet naplate cestarine na prilazu brzoj cesti. Tijekom izrade idejnog rješenja korištena su četiri mjerodavna kriterija za izbor tipa čvorišta: kriterij za izbor čvorišta ovisno o kategoriji prometnica, kriterij o izboru čvorišta u ovisnosti o planiranoj propusnoj moći, kriterij o utjecaju položaja čvorišta u prostoru te kriterij za izbor čvorišta u ovisnosti o drugim utjecajima. Tehnički dio idejnog rješenja izrađen je pomoću računalnog programa Cadics. Kao idejno rješenje usvojen je projekt izrade spojne ceste s naplatnim kućicama koja spaja brzu i magistralnu cestu, a na čijim krajevima se nalaze dva čvorišta tipa truba. To se rješenje pokazalo sasvim zadovoljavajućim u odnosu na zadane uvjete koje je projekt trebao zadovoljiti.

Ključne riječi: ceste, čvorište, truba, naplatna postaja


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj