ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: U okviru ovoga zadatka, urađena je sanacija kosine drenažnim rovovima i potpornim zidom. Analiza stabilnosti kosine izvedena je u programu Geostudio 2004, a potporna konstrukcija je izračunata ručnim postupkom prema Eurokod-u 7 i u programu GEO 5. Potrebno je bilo izvršiti sanaciju kosine, jer je predviđena izgradnja prometnice na tom dijelu. Riječ je o uvjetno stabilnoj kosini, što znači da su u prirodnom stanju sile koje izazivaju klizanje približno jednake otpornim silama. Dodatni problem koji se javlja jest visoka razina podzemne vode. Nakon analize, napravljeno je rješenje danog problema koje se sastoji iz nekoliko faza.

Ključne riječi: klizište, sanacija, drenaža, Geostudio 2004


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj