ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Zaštita čovjekove okoline i razvitak ekološke svijesti danas je u središtu pažnje civiliziranih društava, tako da se u posljednje vrijeme i u Bosni i Hercegovini tom problemu pridaje veliki značaj. Sprječavanjem zagađivanja vode, tla i zraka sprječava se mogućnost zaraze stanovništva, čime se produžuje vijek življenja, te omogućuje bolja kvaliteta života. Međutim, stalni tehnički napredak formira produkte koji ugrožavaju normalnu egzistenciju urbanih naselja, tako da s porastom standarda, privrednog i cjelokupnog razvitka društva, dolazi do sve većeg i nažalost trajnog zagađivanja tla, vode i zraka, a jedan od razloga je i nekontrolirano odlaganje svih vrsta otpadnih materija. Već duže vrijeme u općini Trebinje egzistira potreba za izgradnjom sanitarnog deponija za odlaganje otpada i sanacijom postojećeg stanja na nekontroliranom odlaganju otpada "Obodina". Od 1965. pa sve do danas otpad se nekontrolirano odlaže na lokaciju Obodina. Korištenje ovog lokaliteta počelo je bez ikakvih prethodnih građevinskih radova, pa je sama lokacija od davne 1965. pa do danas okarakterizirana kao "divlje" odlagalište otpada, te predstavlja potencijalnu opasnost za okoliš. Ovim radom daje se idejno rješenje suvremenog načina zbrinjavanja otpada za saniranje spomenutog deponija.

Ključne riječi: deponij, otpad, zaštita okoliša, baliranje otpada


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj