ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero Radišić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE

STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE