ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Blanka Tomić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

 NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA