ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Dosadašnja iskustva s poplavama, jasno pokazuju da su problemi zaštite od poplava u Bosni i Hercegovini (BiH) pa tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine (F BiH), vrlo specifični i kompleksni. Za rješavanje problema zaštite od poplava potrebna su značajna sredstva, kojima društvo u ovom trenutku ne raspolaže, pa je neophodno aktivnosti zaštite od poplava provoditi u fazama, na osnovu dobro dokumentiranih lista prioriteta. Pri tome ne treba gubiti iz vida da se ulaganje u zaštitu od poplava smatra neprivrednom investicijom (što je neopravdano), jer financijska ulaganja ne donose direktan profit za uloženi novac. Međutim, kada se analiziraju potencijalne štete koje mogu nastupiti (koje se svake godine događaju) onda ulaganje u zaštitu od poplava i preventivno djelovanje može biti i te kako privredna investicija. Mnoga ugrožena područja su i najnerazvijenija, a jedan od razloga njihove nerazvijenosti je i taj što tu postoji stalna opasnost od poplava. Za provođenje mjera zaštite od poplava država (BiH, F BiH, kantoni i općine) nosi najveću odgovornost i mora osigurati sredstva za te aktivnosti.

Ključne riječi: zaštita od poplave, Federacija Bosne i Hercegovine


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj