ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Promatranje zgrada izloženih snažnom djelovanju potresa, pokazalo je da čak i simetrične konstrukcije mogu biti izložene torzijskim oscilacijama. Odredbe građevinskih propisa za seizmiku daju samo zahtijeve za slučajni ekscentricitet (koje se zajednički odnose na slučajni ekscentricitet konstrukcije i torzijsko gibanje tla). Slučajni ekscentricitet je samo u funkciji tlocrtne dimenzije zgrade, te se ne odnosi na frekvencije konstrukcije. Naš prijašnji rad, temeljen na analitičkom istraživanju [Raduka, (2005)], je pokazao da odgovor simetričnih zgrada izložen bočnoj (horizontalnoj) pobudi može biti pod značajnim utjecajem različitih parametara. Pokazano je da nestabilne samopobuđene torzijske oscilacije mogu biti uzrokovane i bočnim oscilacijama, ako se vrijednosti parametara konstrukcije zadovoljavaju određene uvjete. U kontekstu takvih rezultata možemo ograničiti broj parametara u ovom radu. Glavni cilj ovog rada bio je utvrditi ponašanje stvarne konstrukcije, zadovoljavajući odabrane uvjete parametara, tijekom djelovanja potresa.

Ključne riječi: simetrične konstrukcije, slučajni ekscentricitet, torzija


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj